HEM

REDOVISNING

En väl fungerande ekonomifunktion är avgörande för att ett företag ska överleva på lång sikt. Vi erbjuder kvalificerade redovisningstjänster, företagsekonomisk rådgivning samt skatterådgivning för att maximera chanserna till att ditt företag ska bli så framgångsrikt som möjligt.

VÄRDERINGAR

Vi utför olika sorters företagsvärderingar och analyser beroende på vilket behov av värdering som föreligger det enskilda fallet. Våra kalkyleringsmodeller för dessa analyser har visat sig vara mycket exakta.

FUSIONER

Vi erbjuder professionell rådgivning vid t.ex. fusioner, bolagsombildningar och överlåtelser m.m. Verksamhetsutveckling måste hanteras med gott omdöme och ett sunt förnuft. Det får du av oss.

Alla tjänster